สถิติหวยออกวันจันทร์ | JETSADA JETSADA222 เว็บหวยออนไลน์ที่ดีที่สุด www.jetsada222.com/

สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันจันทร์
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2544 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 71 งวดจำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก

หลัก เลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ 6 6 8 7 10 6 11 4 8 5
หน่วย 8 6 7 9 9 7 6 13 3 3
รวม 14 12 15 16 19 13 17 17 11 8

กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก

กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกวันจันทร์

จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก

5 ครั้ง 67
3 ครั้ง 43  47
2 ครั้ง 00  05  12  24  25  34  50  61  72  83  84  88
1 ครั้ง 02  07  11  13  15  17  20  21  27  29  30  32  33  36  37  41  45  46  49  51  54  56  59  63  64  65  66  70  78  82  86  90  93  94  96  97

แสดง เลข 2 ตัวบน ที่ไม่เคยออกแสดง ตารางแยกตามหลัก เลข 2 ตัวบนสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันจันทร์
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2544 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 71 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก

หลัก เลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ 7 5 9 1 4 12 7 7 8 11
หน่วย 5 6 7 7 4 10 7 9 8 8
รวม 12 11 16 8 8 22 14 16 16 19

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก

กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออกวันจันทร์

จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก

3 ครั้ง 58  85  97
2 ครั้ง 05  09  11  24  26  50  57  59  63  77  79  81  86  92  95
1 ครั้ง 00  02  03  12  14  15  22  23  27  28  29  36  43  45  46  48  51  52  53  60  61  62  64  67  75  76  78  88  90  93  98  99

แสดง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ไม่เคยออกแสดง ตารางแยกตามหลัก เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง)สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันจันทร์
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2544 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 71 งวดจำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก

หลัก เลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย 6 8 3 5 11 4 9 9 7 9
สิบ 6 6 8 7 10 6 11 4 8 5
หน่วย 8 6 7 9 9 7 6 13 3 3
รวม 20 20 18 21 30 17 26 26 18 17

กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก

กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออกวันจันทร์

จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก

2 ครั้ง 050  661  767
1 ครั้ง 002  025  072  097  100  105  111  134  136  151  154  196  227  229  283  307  312  324  384  388  417  434  445  446  447  449  459  467  470  483  494  541  543  567  578  633  643  647  667  682  684  688  715  730  737  747  756  763  765  800  812  813  825  843  864  872  905  920  921  924  932  966  986  990  993

แสดง เลข 3 ตัวบน ที่ไม่เคยออกแสดง ตารางแยกตามหลัก เลข 3 ตัวบนสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันจันทร์
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2544 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 71 งวดจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก

หลัก เลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย 30 26 30 20 18 23 27 18 26 30
สิบ 29 25 28 20 22 31 22 32 23 16
หน่วย 29 20 29 28 19 27 26 25 20 25
รวม 88 71 87 68 59 81 75 75 69 71

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก

กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออกวันจันทร์

จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก

3 ครั้ง 639  661
2 ครั้ง 006  013  056  072  075  076  140  206  228  250  287  339  403  430  510  559  689  754  802  889  903  904  939  945  952
1 ครั้ง 017  027  031  042  044  046  054  055  058  063  071  073  082  087  088  090  092  097  103  104  105  111  113  114  115  116  126  128  133  137  138  150  152  158  159  161  169  170  171  183  191  195  200  208  216  217  221  222  224  225  235  240  242  249  255  260  268  272  275  282  284  288  291  299  303  308  309  312  328  334  345  358  362  374  375  376  377  378  380  383  386  392  404  413  421  424  434  448  456  457  465  470  472  477  490  496  503  513  517  522  524  526  536  554  555  556  561  562  574  576  577  578  580  582  583  605  609  610  616  617  622  623  627  642  643  648  653  660  665  667  670  671  693  694  700  703  719  722  725  739  742  745  750  757  759  763  767  789  793  798  800  801  805  810  811  815  820  823  825  826  827  832  843  849  857  862  866  870  871  873  877  897  912  918  922  925  929  936  940  941  947  956  957  961  965  968  971  975  980  986  987  995

แสดง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ไม่เคยออกแสดง ตารางแยกตามหลัก เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง)สถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออกวันจันทร์
วิเคราะห์ย้อนหลังถึง พ.ศ.2544 (ย้อนหลัง 20 ปี) นับตั้งแต่งวด 16 เมษายน พ.ศ.2544 ถึงงวดปัจจุบัน รวม 71 งวดจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก

หลัก เลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย 2 3 6 4 3 3 2 4 2 7
สิบ 3 1 4 6 4 4 3 3 6 2
หน่วย 2 4 2 6 4 3 3 1 7 4
รวม 7 8 12 16 11 10 8 8 15 13

กราฟจำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก

กราฟสถิติหวย เลขหน้า 3 ตัว ที่ออกวันจันทร์

จำนวนครั้ง เลขหน้า 3 ตัว (สามตัวหน้า) ที่ออก